“Swedish innovation reduces the risks and costs for airborne infections in hospital” Read whole article here: https://www.linkedin.com/pulse/swedish-innovation-reduces-risks-costs-airborne-kris-rydholm-%C3%B6verby/   Article written by: Kris Rydholm Överby

“Svensk uppfinning sänker risker och kostnader för luftburen smitta i sjukhus utomlands – men har ännu inte implementerats i Sverige” Läs hela artikeln här: https://www.linkedin.com/pulse/svensk-uppfinning-s%C3%A4nker-risker-och-kostnader-f%C3%B6r-i-rydholm-%C3%B6verby/   Artikel skriven av: Kris Rydholm Överby