Fiberoptic valley news – SE

This is an article in Swedish from the Swedish Fiber Optic Valley site. Se original here.

Svenska sensorer hindrar smittospridning på sjukhus

monter_web– Gensvaret som vi fick var något som jag aldrig upplevt under mina 30 år på olika mässor berättar Björn Österlund, vd och ägare av PSIDAC. Som den enda leverantören av den här typen av instrument på mässan fick vi träffa hälsoministern och en rad intressanta aktörer för vår produkt. Vi fick även nya kontakter som kan hjälpa oss att komma in på marknaden i Argentina, Pakistan och hela mellanöstern- regionen så jag skulle vilja säga att den här investeringen blev en succé.


Övervakar och styr lufttryck
PSIDAC AB övervakar och styr lufttrycksförhållandet i sjukhus och laboratoriemiljöer. Genom antingen övertryck eller undertryck förhindras luftburen smittspridning. Systemet är enkelt att använda med displayer som visar grönt när allt är i sin ordning och rött om något är fel. Detta gör att all personal hela tiden har kontroll på tryckförhållandet i miljön. Systemet är baserat på intelligenta trycksensorer, vilket ger låga installationskostnader jämfört med de existerande systemen. Systemet har haft stor framgång i Holland där man värdesätter den säkerhet för personal och patienter som CPS 6000 systemet ger.

PSIDAC har kunder som exempelvis Glaxco University, Astra Zeneca, ZGT Almelo, Clinical LAB, Hengelo, MST Enschede, St. Jansdal Harderw, Dirksland, ERASMUS Universitets sjukhus i Rotterdam, St Laurentius, Institute, Glaxco University, Kuwait University, Pharmacia, etc.

För mer information kontakta: Björn Österlund, vd Psidac, 070-27 77 651 eller Torbjörn Jonsson, Affärsområdeschef, Fiber Optic Valley 070-211 08 06

Om Psidac AB
PSIDAC är ett svenskt företag med bas i Iggesund som etablerades redan 1997 och har utvecklat högkvalitativa trycksensorer och styrenheter för några av världens mest krävande kunder. Utbudet av produkter omfattar lösningar för att övervaka isoleringsrum på sjukhus och liknande verksamheter.

Om ICT Meta Cluster
PSIDAC är ett av företagen som deltar i ICT Meta Cluster projektet – där företag får hjälp och stöd för att nå en global marknad. Projektet bistår SME-företagen med exporttjänster, tekniska frågor, affärsutveckling och samverkan där allt är samlat i ett gemensamt grepp. Satsningen vänder sig till SME-företag inom ICT med en vilja att exportera utanför EU. I första läget har några stora exportmarknader identifierats för projektet som exempelvis Brasilien och Canada. Flera kan följa efter, t ex USA, Japan och China.

Central Baltic ICT Meta Cluster är ett samarbete mellan parterna Estonia ICT Cluster (Tallin), och Latvia IT Cluster (Riga), Fiber Optic Valley (Gävleborg/Hudiksvall) och Swedish ICT Acreo (Kista/Hudiksvall). Fiber Optic Valley är en så kallad Lead Part. Respektive parts styrkor utnyttjas i detta samarbete inom allt från teknik till organisationsutveckling och export-kontakter.

Fakta Fiber Optic Valley
Fiber Optic Valley är Sveriges ledande innovationsmiljö inom bredband och sensorteknologi. Vi är ett av Sveriges 13 Vinnväxtkluster som utsetts av innovationsmyndigheten VINNOVA. Vi initierar nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall med huvudkontor i Hudiksvall. Våra finansiärer är VINNOVA, Tillväxtverket och Region Gävleborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × two =