Från Hälsingland till Dubai (SE)

“Från Hälsingland till Dubai – företagare får exportmöjligheter under världsutställning”

Läs hela artikeln här:

 

https://www.helahalsingland.se/artikel/hudiksvalls-kommun/fran-halsingland-till-dubai-foretagare-far-exportmojligheter-under-varldsutstallning-entre-till-mellanostern

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × four =